CALL Copenhagen

CALL Copenhagen-projektet blev afsluttet i 2021.

The CALL Copenhagen-project was completed in 2021.

CALL Copenhagen var et regionalt udviklingsprojekt initieret og støttet af Region Hovedstaden, forankret i HOFOR og drevet i samarbejde med Københavns Kommune, DI, DANVA og Novafos fra 2016-2021.

Et af projektets hovedformål var at udvikle en selvbærende model for et living lab, der kan understøtte en hurtigere udvikling og opskalering af bæredygtige løsninger inden for klimatilpasning – og teste forskellige typer tværgående innovationssamarbejder i processen. CALL Copenhagen blev afsluttet i 2021 som planlagt.

CALL Copenhagen har endvidere bidraget til etableringen af Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK).

DNNK arbejder for at skabe et klimatilpasset Danmark og grøn vækst ved at skabe, samle og dele viden og løsninger.

DNNK er en konsolidering af en række netværk med fokus på vandkredsløbet og klimatilpasning. Udover CALL Copenhagen, inkluderede det fra starten netværkene KLIKOVAND (fokus på udvikling af kommunale klimatilpasningsplaner), Vand i Byer (triple helix innovation network) og INUNDO (tænketank for kystbeskyttelse).

Vil du læse mere om CALL Copenhagens aktiviteter og resultater, har vi samlet de vigtigste her: Aktiviteter

Seneste aktiviteter

Company Profile

Der er stor interesse for CALL Copenhagen’s markedsorienterede model for samarbejde ikke bare herhjemme men også i udlandet. Vi har derfor udviklet en såkaldt Company Profile målrettet europæiske og internationale aktører og partnere, som har interesse i konkrete projekter og partnerskaber. Profilen har fokus på de specifikke ydelser og den værdi CALL som living lab…

Read more

CALL Copenhagen og Water Europe

CALL Copenhagens internationale projektleder, og tidligere teknisk direktør i BIOFOS, Jens Prisum, står i spidsen for Water Europe’s klynge for Water-Smart Cities.

Read more

Kystsikring

CALL Copenhagen har udgivet Kystsikring og Kystudvikling i Danmark – en af de til dato mest omfattende bøger om værdiskabelse i kystbeskyttelse

Read more

Collaboratorium for Klimatilpasning

CALL Copenhagen har faciliteret udvikingen af en GIS-drevet platform for samskabende planlægning af lokale klimatilpasningsprojekter. Udviklingen er drevet af læringscentret ENERGI & VAND i partnerskab med HOFOR, Københavns Kommune, GEOINFO, Build a World og Aalborg Universitet med støtte fra Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram (VUDP). Gå på opdagelse i løsningen.    Eller se introvideoen herunder. Introvideo…

Read more