Kyst

CALL Copenhagen har udgivet Kystsikring og Kystudvikling i Danmark – en af de til dato mest omfattende publiktioner om værdiskabelse i kystbeskyttelse

Publikationen er udgivet i samarbejde med NATOUR ved forfatter og arkitekt Eva Sara Rasmussen og produceret i samarbejde med DREYERS FOND og STATENS KUNSTFOND

Kystsikring og Kystudvikling i Danmark giver læseren en omfattende indføring  i de grundlæggende begreber med eksempelsamling og mulighederne for at arbejde helhedsorienteret med kystsikring.

Få en smagsprøve herunder og bestil den trykte udgave ved at skrive til info@callcopenhagen.dk.

Pris: 200 kr. inkl. moms, plus fragt.

 

Publikationen er opbygget i fire hovedafsnit, som hver for sig præsenterer udvalgt baggrundsviden om kystnatur, kystsikring, kystudvikling og kystdesign. I publikationen indgår et sæt af metoder, eksempler, illustrationer og kort, som giver læseren et overblik over grundlæggende viden og sammenhænge mellem de enkelte afsnit.

Publikationen sætter læseren i stand til at identificere og arbejde med de afgørende tværfaglige og procesmæssige forudsætninger for et succesfuldt kystsikrings- eller kystudviklingsprojekt.

Håbet er at publikationen kan inspirere bredt arbejdet med at skabe smukke kystanlæg, som forener forståelse for naturkræfterne på de danske kyster med en fornemmelse for kystens landskabelige og æstetiske værdi.