Kursus

NYE KURSER

KONTAKT OS

Lokal Afledning af Peaks (LAP)

LAP er nænsom skybrudshåndtering, der sondrer mellem intens regn og al anden regn.

LAP er et supplerende værktøj til klimatilpasning. LAP kan hæve servicemål i eksisterende ledningsnet og forhindre overløb fra kloaksystemer under skybrud lettere og langt billigere end løsninger, der kræver afkobling af al regnvand.

LAP tilbageholder og/eller nedsiver skybrudsvand i overfladen – helt lokalt ved hjælp af minimale løsninger og anlæg. Derved reduceres investering, gener og miljøbelastning betragteligt i arbejdet med at skybrudssikre byer, bygninger og infrastruktur.

Læs mere i vores informationsfolder: LAP PIXI

Kursusmuligheder

Vil du lære noget nyt om klimatilpasning og få indblik i en innovativ tilgang til skybrud, som enkelt og omkostnings-effektivt kan løfte servicemål og sikre infrastruktur, byer og natur mod kloakvand under skybrud? Så tilbyder vi jævnligt kurser i LAP eller kan skræddersy et til jeres behov.

Kurserne henvender sig til (klima)planlæggere i kommune eller forsyninger, men vi kan naturligvis arrangere faglige oplæg eller kurser til andre målgrupper.

Kursusindhold

På et LAP-kursus vil du grundlæggende få viden om en ny strategisk tilgang til klimatilpasning, kendskab til LAP-pilotprojekter, juridiske forhold, forretningsplan for LAP i større skala og beskrivelse af delindsatser som ’Klimalancen’ og ‘LAP i tæt by’.

Derudover vil vi kigge på potentialer for LAP i deltagernes egne planlægningsområder.

Program

  • Business case for LAP og andre overfladeløsninger
  • Om Lokal Afledning af Peaks (LAP) – et nyt klimaværktøj
  • Om lovgivningens udfordringer og muligheder i forhold til LAP
  • Om pilotprojekt og større potentialer i oplandet
  • LAP og teknisk indblik i hydraulisk effekt

Tilmelding og/eller mere info

Kontakt Cathrine Leth for at høre om de kommende kursusplaner eller muligheden for at få tilrettelagt et kursus til jeres behov.

cleth@callcopenhagen.dk

Tlf.: 5364 0804

Interesseret i et CALL-partnerskab?

Læs mere om CALL-partnerskabet her: CALL-partner og partnerskab